top of page

Tietoa:

Ari Marjovuo

Jos sinusta tuntuu, että tarvitset psykoterapiaa, ota yhteyttä. Minulla on vastaanotto Helsingissä Töölössä. Palveluni kattavat kognitiivis-analyyttisen yksilöpsykoterapian sekä ryhmäanalyyttisen ryhmäpsykoterapian. 

Asiakkaitteni ongelmia ovat olleet masennus, ihmissuhdeoneglmat, erilaiset ahdistusoireet, sosiaaliset pelot,yksinäisyys, traumat, dissosiaatiot, riippuvuudet, paruresis, työhön ja opiskeluun liittyvät ongelmat sekä monet muut asiat. Suurin osa asiakkaistani on nuoria aikuisia, mutta olen tehnyt työtä myös ikääntyneiden kanssa. Olen hoitanut myös syömishäiriöitä, erityisesti bulimiaa.

Yhteydenoton jälkeen sovimme ensimmäisen maksullisen 45 min. tapaamisen. Sen aikana keskustelemme tarkemmin siitä, millaista apua sinä etsit. Keskustelun aikana arvioimme puolin ja toisin sitä, voisimmeko työskennellä yhdessä. 

Itse terapia alkaa tutkimusvaiheella. Keskustelemme yhdessä sekä nykyhetken ongelmista että niiden taustalla olevasta elämänhistoriasta. Pohdimme erilaisten ihmisten, tilanteiden tai asioiden herättämiä tunteita, ajatuksia ja kehollisiakin kokemuksia. 

Monien ongelmien syyt ovat elämänhistoriassa. Mutta pelkkä elämänhistorian tutkiminen ei yleensä riitä toipumiseen. Siihen tarvitaan aktiivista toiminta- ja ajatusmallien muuttamista. Terapian kuluessa rakennan asiakkaideni kanssa näitä uusia malleja yhteistyössä. Niiden muuttaminen avaa yleensä tien ulos vangitsevilta tuntuvista ongelmista. Käytän asiakkaideni kanssa joustavasti sekä kognitiivisia että analyyttisiä lähestymistapoja. 

Peruskoulutukseltani olen sosiaalipsykogi (tohtori) ja filosofian maisteri. Minulla on kaksi eri psykoterapiatutkintoa: kognitiivis-analyyttinen sekä ryhmäanalyyttinen. Olen tehnyt molemmista erikseen ylemmän erityistason tutkinnon ja minulla on molemmista erillinen Valviiran hyväksyntä. Toimin myös Kelan palveluntuottajana sekä yksilö- että ryhmäterapiassa. Yhteensä olen opiskellut psykoterapiaa noin 10 vuoden ajan ja koulutan itseäni jatkuvasti. 

Ensimmäisestä psykoterapiakoulutuksestani valmistuin yli kaksi vuosikymmentä vuotta sitten. Olen toiminut sekä yksilö- että ryhmäpsykoterapeuttina 1990-luvun lopusta alkaen, viime vuosina kokoaikaisesti. 

Sosiaali- ja terveysalalla olen työskennellyt yli 20 vuoden ajan lastensuojelussa, lasten ja nuorten, aikuisten sekä ikääntyneiden kanssa. Lisäksi olen luennoinut Helsingin yliopistossa, monissa sosiaali- ja terveysalan tilaisuuksissa, antanut useita asiantuntijalausuntoja medialle, kouluttanut eri puolilla Suomea ja kehittänyt uusia valtakunnalliseen käyttöön otettuja terapiasovelluksia. Koulutusteni aiheina ovat usein olleet masennus ja yksinäisyys. Olen myös toiminut toimitusjohtajana, järjestöjohtajana, organisaatiokehittäjänä sekä psykoterapeuttien esimiehenä parin vuosikymmenen ajan. 

Lähetä sähköpostia ja tiedustele vapaita aikoja!.  

ari.marjovuo@elisanet.fi

VAlmis kuva NELIÖ_edited.jpg
bottom of page