top of page

Psykoterapian 

rahoitus 

 

 

Mitä psykoterapia maksaa?

Psykoterapian rahoittaminen on syytä miettiä ennen psykoterapian aloittamista. Psykoterapian kustannukset pääkaupunkiseudulla ovat yleensä noin 95-140 euroa 45 minuutin pituiselta tapaamiselta, toki halvempia ja kalliimpiakin saattaa löytää. Suuri osa pitkistä psykoterapioista toteutuu kuitenkin Kelan tuella. 

 

Kela-korvaus 57,6 euroa / 45 min 

Kela nosti kuntoutuspsykoterapian tasoaan ensimmäisen kerran vuosikymmeniin vuoden 2016 alussa. Samalla se yhdenmukaisti hinnoittelun. Yksilöterapian korvaus on nyt aina 57,6 euroa riippumatta terapeutin koulutuksesta tai asiakkaan iästä. Korvaus edellyttää kuitenkin erillisen päätöksen Kelalta, eikä siis ole automaattinen, ja sinun tulee itse hakea sitä.

 

Mistä psykoterapian hinta muodostuu? 

Psykoterapian kokonaishinta muodostuu siitä, että kyseessä on hoitomuoto, joka perustuu prosessiin. Kun käyt lääkärissä, tapaamisia on usein yhdestä muutamaan. Psykoterapeutin kanssa tapaamisia on viikoittain vuosiakin. Psyykkisten ongelmien luonne on usein sellainen, että yhdellä tai kahdella tapaamisella niitä ei ole mahdollista hoitaa. 

Psykoterapeutin koulutus on pitkä ja vaativa. Psykoterapeutti opiskelee usein ensin akateemisen tutkinnon ja sen jälkeen vuosikausia psykoterapeutiksi. Psykoterapiakoulutukset ovat erittäin kalliita ja kustannuksista vastaa yleensä psykoterapian opiskelija itse. 

Psykoterapia voi olla taloudellisestikin ajatellen kannattava sijoitus. Jos sen avulla voit säilyttää opiskelu - tai työkykysi, se turvaa ansiotulosi nyt ja tulevaisuudessa.

Kela-korvauksen hakeminen

Jos sinulla on rahaa ja voit maksaa psykoterapian itse, voit ohittaa monta muodollisuutta. Jos haluat Kela-korvauksen, sinun kannattaa olla yhteydessä heti Kelan virkailijaan ja kysyä ohjeita. Muista kuitenkin, että ehdoton edellytys on se, että psykoterapeuttisi on Kelan palveluntuottajarekisterissä. Kaikki psykoterapeutit eivät siellä ole, joten asia kannattaa tarkistaa heti tapaamisvaiheessa.  Kelan kotisivuilta löydät ohjeita psykoterapiasta. 

Pääpiirteissään prosessi on kuitenkin seuraavanlainen: 1) psykiatri (julkisen tai yksityisen puolen) toteaa hoidon tarpeesi, 2) käyt 3 kk psykoterapiassa omalla kustannuksellasi (ellet saa sitä kunnan tms. kautta), 3) saat psykiatrin b-lausunnon psykoterapian tarpeesta, 4) täytät Kela-hakemuksen, jonka liitteenä on psykiatrin lausunto. Kohtaan 4 voit kuitenkin edetä vasta siinä vaiheessa, kun olet valinnut itsellesi psykoterapeutin ja tehnyt hänen kanssaan sopimuksen psykoterapian aloittamisesta. Kelan lomakkeessa on nimittäin kohta, jossa kysytään kuka on psykoterapeuttisi, ja Kela myöntää korvauksen sinulle juuri tälle nimetylle psykoterapeutille. Jos myöhemmin haluat vaihtaa psykoterapeuttia, tarvitset uuden Kela-päätöksen. 

Kela-korvauksen saamisesta ei voi olla etukäteen varma. Kela arvioi mm. sitä, onko opiskelu - tai työkykysi vaarassa sekä sitä, onko todennäköistä, että psykoterapia auttaa juuri sinua.  Kun saat päätöksen, siinä lukee yleensä, että voit saada korvausta enintään 80 käyntikerrasta vuodessa. Tämän päätöksen mukaisesti voit sitten käydä psykoterapiassa 1-2 kertaa viikossa riippuen siitä, mitä olette terapeuttisi kanssa sopineet. Kela-korvauspätös on vuodeksi. Hyvissä ajoin ennen kuluvan kela-kauden loppua voit hakea sitä toiseksi ja vielä kolmanneksi vuodeksi. Yhteensä voit käydä Kelan tukemassa terapiassa enintään kolmen vuoden ajan ja yhteensä koko aikana entintään 200 käyntiä. 

Kela-korvauksen hakeminen voi kuulostaa työläältä, mutta muista, ettei sinun aluksi tarvitse ymmärtää sitä kokonaan. Voit aloittaa prosessin vaikka siitä, että varaat ajan terveyskeskuslääkäriltä. Tapaamisen aikana kerrot hänelle ongelmistasi ja siitä, että haluaisit päästä psykoterapiaan. Hän voi ohjata sinut eteenpäin psykiatrin puheille tai tarvittaessa kokonaan julkisen mielenterveyshoidon piiriin. Loppujen lopuksi kela-prosessi ei ole niin työläs kuin se kuulostaa: tarvitset vain 2 käyntiä psykiatrin luona, käyntien välissä 3 kk hoitoa omalla kustannuksellasi tai julkisella puolella, ja tämän jälkeen täytät yhden kela-hakemuksen, jossa kerrot millä tavalla työ- tai opiskelukykysi on vaarantunut. Tarvittava Kelan lomake on KU 131 ja löydät sen Kelan sivuilta. 

Kela-korvaus on osakorvaus - tarvitset myös omaa rahaa

Vaikka saisitkin Kela-korvauksen psykoterapiaan, tarvitset aina myös omaa rahaa. Kela-korvaus on käytännössä vain osakorvaus, joka kattaa kuluista osan. Korvauksen määrään vaikuttavista tekijöistä ja summista saat tietoa Kelan sivuilta. 

Kun tiedät psykoterapeuttisi hinnan / tapaaminen, saat selville omavastuuosuutesi. Jos psykoterapeuttisi laskuttaa esim. 110 euroa / tapaaminen ja Kela-korvaus on 57,6 euroa / tapaaminen, jää itsellesi maksettavaksi 52,4 euroa / tapaaminen. Kerran viikossa tavattaessa sinulle jää siis maksettavaksi esimerkkilaskelmassa 209,6 euroa / neljä viikkoa. Vuoden 2016 alusta kela-korvaus yksilöterapiasta on ollut aina 57,6 euroa. Aiemmin asiakkaan ikä ja psykoterapeutin koulutustaso vaikuttivat korvauksen määrään.

Kela korvaa vain käytetyt ajat. Myöhässä perutut tai peruuttamattomat ajat joudut maksamaan kokonaan itse terapeutin kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisesti. Jos normaalisti maksat käynnistäsi 110 e - 57,6 e eli 52,4 euroa, myöhässä peruttuun aikaan et saa lainkaan kela-korvausta, eli tuo 57, 6 euron korvaus jää pois. Voit siis joutua maksamaan 110 euroa ajasta, jonka jätät käytämättä. 

 

Vakuutukset


Joskus psykoterapian voi rahoittaa myös vakuutuksella. Nämä vakuutukset ovat melko kalliita ja niissä on monia ehtoja. Yleensä ne on otettava ennen kuin sinulla on mitään oireita. Lisätietoja saat vakuutusyhtiöistä.

Joillakin työnantajille on myös työsuhde-etuina mahdollisuus käydä psykoterapiassa joitakin kertoja. Tällaiset edut ovat kuitenkin melko harvinaisia, ja niistä saat tietoa omalta työnantajaltasi. 

 

Ilmaista keskusteluapua

 

Jotkin järjestöt tarjoavat ilmaista keskusteluapua. Työntekijät eivät välttämättä ole koulutukseltaan psykoterapeutteja, mutta monella työntekijällä saattaa silti olla hyvinkin pitkäaikainen kokemus keskusteluavun antamisesta.

Näistä  kolmannen sektorin palveluista ei ole mitään keskitettyä tietokantaa, mutta etsimällä erilaisten järjestöjen palveluita netistä voi löytää mahdollisuuden saada lyhytaikaista, yleensä enintään 5 kerran kestoisia tapaamisia ilmaiseksi.. Psykoterapiaa tämä ei korvaa, mutta näistäkin käynneistä voi saada merkittävää apua silloin, jos taloudelliset mahdollisuudet eivät millään vaikkapa Kelan kustantamaan psykoterapiaan. 

HUS ja Helsingin kaupungin palveluseteliterapia

Pääkaupunkiseudulla HUS tai Helsingin kaupunki voivat tarjota mahdollisuuden lyhytterapiaan. Näistä saat lisätietoa esim. Mielenterveystalon sivuilta tai palse.fi -sivuilta. Lähettävänä tahona toimii julkisen terveydenhuollon lääkäri. Näihinkin pääsemisessä joudut näkemään jonkin verran vaivaa, mutta käynnit ovat asiakkaalle kokonaan ilmaisia 

bottom of page